Facebook

Fyns Grill Selv

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Fyns Grill Selv
V./ Rene´ Jørgensen
Svendborgvej 61
5772 Kværndrup
Tlf.: 22 51 98 90
E-mail: info@fynsgrillselv.dk
CVR: 31661617

Priser/betaling

På vores hjemmeside www.fynsgrillselv.dk er alle priser i danske kroner og inkl. 25 % moms.
På www.fynsgrillselv.dk kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Elektron og Mobil Pay.

Vores betalingsløsning leveres af Nets. Data vedrørende din betaling er krypteret og sendes via SSL. Det er kun NETS, der kan læse dine data.

Beløbet hæves først på dit kort, den dag du afhenter, eller vi levere din bestilling.

Ændring/afbestilling af ordre

Der kan ændres i din ordre indtil 14 dage før Leverings/afhentningsdatoen.
Afbestilling af din ordre, skal ske SENEST 14 dage før leverings/afhentnings datoen.
Herefter vil ordren være bindende.
Ændring/afbestilling skal ske på mail: info@fynsgrillselv.dk

Leje generelt

Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden, fra det forlader udlejers plads, hvis det selv afhentes og til det er leveret tilbage. Hvis det leveres, så gælder det fra leveringstidspunktet, til det afhentes igen.
Alle skader der opstår på det lejede, der opstår som følge af brand, tyveri, hærværk eller misbrug af det lejede, erstattes af lejer.
Udlån/udlejning til 3 part er ikke tilladt, uden forudgående aftale.

Lejer skal foretage kontrol af det lejede materiale ved afhentning/levering og straks kontakte Fyns Grill Selv på Tlf.: 22 51 98 90 ved fejl eller mangler.

Leje af køletrailer

Du bærer det fulde ansvar for, at køletraileren trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt indregistreret til kørslen. Dvs. At du har ansvaret for, at tegne en ansvarsforsikring for trækkrogen, på det køretøj, som du anvender. Vær opmærksom på, at en sådan forsikring ikke automatisk er omfattet af køretøjets lovpligtige ansvarsforsikring.

Du er forpligtet til at besidde et gyldigt kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede/lånte køletrailer.
Du må kun køre med køletraileren i Danmark (Færøerne og Grønland er ikke omfattet).

Køletraileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer. Køletraileren må udelukkende anvendes til at opbevare og/eller transportere fødevarerelaterede emner.
Vi gør opmærksom på, at en køletrailer kun kan holde vare kølige, den kan IKKE køle ned/fryse.

Obligatorisk kaskoforsikring:
Ved leje/lån af køletrailer, skal der betales et obligatorisk beløb på 198,- kr., der dækker den obligatoriske kaskoforsikring. Kaskoforsikringen har en selvrisiko på 2000,- kr.
Hvis køletraileren indleveres med en skade, skal du betale selvrisikoen på 2000,- kr. Når skaden er opgjort, tilbagebetales eventuel difference.

Hængelås, nøgler, kabler, trailerlås og næsehjul er IKKE dækket af kaskoforsikringen. Er disse defekte eller bortkommet i leje/låne perioden, vil de blive faktureret umiddelbart herefter.

Kaskoforsikringen gælder Heller IKKE, hvis der forvoldes skader på køletraileren, som følge af forsættelig eller uagtsom handling, herunder at støttehjul- og ben ikke har været hævet under kørslen.

Bliver køletraileren stjålet, skal du straks melde det til politiet og kontakte Fyns Grill Selv på tlf.: 22 51 98 90.
Skyldes tyveriet forsætlig eller uagtsom handling, kan vi rejse krav mod dig, for tab forbundet med tyveri.

Ved afhentning, underskrives en lejekontrakt, hvor du samtykker i, at have læst vores vilkår og handelsbetingelser på www.fynsgrillselv.dk. Du vil ved afhentning af køletraileren modtage genpart af lejekontrakten, som du skal medbringe under kørslen med køletraileren.

Den der underskriver lejekontrakten skal være den samme som kører med køletraileren, evt. andre brugere skal være indskrevet i lejekontrakten. Ligeledes skal det være samme køretøj som er angivet i lejekontrakten der trækker køletraileren.

Parkeringsbøder

Får du en parkeringsbøde pga. Ulovlig parkering af den køletrailer du har lejet/lånt, hæfter du naturligvis selv for dette. Betaler du ikke bøden selv, inden fristen er udløbet, får vi en rykker tilsendt, trækker vi beløbet + evt. rykkergebyr via vores betalingssystem. Kan dette ikke lade sig gøre, sender vi en faktura med kopi af parkeringsopkrævningen til dig.

Aflevering

Køletraileren og evt. medfølgende materiale som fx. grill skal tilbageleveres til udlejers plads, på det i aftalen fastsatte afleveringstidspunkt. Beholder du køletraileren/grill ud over den aftalte periode, koster det 495,- kr. pr. Påbegyndt døgn. Den overoverskydende leje vil blive opkrævet ved aflevering af køletrailer/grill. Lejeaftalen kan kun forlænges ved aftale med udlejer.
Udlejer opkræver et gebyr på 300,- kr. ud over den evt. Ekstra leje på 495,- kr., hvis køletrailer/grill beholdes ud over lejeperioden, UDEN accept fra udlejer. Køletraileren og evt. medfølgende materiale, som fx grill, er først afleveret, når du har modtaget en underskrevet indleveringsseddel.

Rengøring

Afleverer du ikke køletrailer i rengjort stand, skal du betale en rengøringsafgift på min. 500,- kr.
Er medfølgende materiale som fx grill ikke rengjort, skal du betale yderligere en rengøringsafgift på min. 500,- kr.
Almindelige vilkår

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og i henhold til persondataloven.

Når vi har registreret din e-mail adresse, vil du automatisk modtage nyhedsmail. Disse nyhedsmail kan du altid afmelde igen.

Vi ønsker jer det bedste arrangement, og hvis I oplever fejl/mangler, eller varer, som I ikke mener er i orden, vil vi meget gerne høre fra Jer. Vi bestræber os på, at reklamationer behandles hurtigst muligt.

De bedste hilsner

René Jørgensen
Fyns Grill Selv

Fyns Grill Selv

Svendborgvej 61
5772 Kværndrup
CVR: 31661617

Ring på

Skriv til